جزئیات پنل‌های نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی

نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی از بیست و نهم سپتامبر تا یکم اکتبر ۲۰۲۳ در برلین برگزار خواهد شد. همانطور که پیش از این گفته بودیم این گردهمایی با توجه به اهمیت خیزش ژن، ژیان، ئازادی در مبارزات متاخر در ایران و مساله دادخواهی به عنوان یک امر جمعی که نقطه پیوند […]

جزئیات پنل‌های نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی بیشتر بخوانید »