اطلاعیه

جزئیات پنل‌های نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی

نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی از بیست و نهم سپتامبر تا یکم اکتبر ۲۰۲۳ در برلین برگزار خواهد شد. همانطور که پیش از این گفته بودیم این گردهمایی با توجه به اهمیت خیزش ژن، ژیان، ئازادی در مبارزات متاخر در ایران و مساله دادخواهی به عنوان یک امر جمعی که نقطه پیوند […]

جزئیات پنل‌های نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی بیشتر بخوانید »

اطلاعیه شماره دو

علیه اعدام، برای آزادی هر روز که از عمر ننگین نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی سپری می‌شود بر انبوه خانواده‌های داغدار ایران زمین افزوده می‌گردد و پرونده این تبهکاران قطورتر می‌شود.ـ هنوز از خانه‌ی شهر و روستاهای کردستان دود به پا می‌خیزد، هنوز بوی باروت و خون از انزلی به مشام می‌رسد، هنوز بوی نفت و

اطلاعیه شماره دو بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا